Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Ideál Sanitan - čistící dezinfekční prostředek 5 l

Kód produktu: 5030.033 Kód výrobce: 895030035105 Výrobce: DOCHEMA
127,05 Kč
105,00 Kč bez DPH
Skladem 137 ks
ks

Sanitan se používá k čištění a dezinfekci povrchů podlah nábytku, kuchyňského a sanitárního zařízení, kotců zvířat a pod.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Sanitan se používá k čištění a dezinfekci povrchů podlah nábytku, kuchyňského a sanitárního zařízení, kotců zvířat a pod.

Ředění:

  • Čištění a dezinfekce: nařeďte v poměru 1 l/10 l vody. Předměty a plochy, které se dostávají do styku s potravinami a hračkami po 0,5 hodinovém působení opláchněte vodou.
  • Dezinfekce pitné vody: 9 ml/1000 l vody.
  • Likvidace řas a dezinfekce bazénů: nejprve 50 ml/1m3. Čistota se udržuje následným dávkováním 25 ml Sanitanu na každý m3 vody v týdenním intervalu.

Složení: chlornan sodný (>5% aktivního chlóru), hydroxid sodný >5%

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 5 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) / lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu. Doplňující informace na štítku: EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Signální slovo: Nebezpečí

  • Přípravek pro profesionální použití
  • Spolehlivě likviduje viry (včetně HIV a HBV), bakterie, řasy, mikroskopické kvasinkové houby a plísně.
  • Současně odstraňuje pachy a bělí textilie a dřevo.

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení