Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

PURON DA - alkalický prostředek s aktivním chlórem, dezinfekce 10 kg

Kód produktu: M084 Kód výrobce: 8594020281447 Výrobce: MPD
704,22 Kč
582,00 Kč bez DPH
Skladem 7 ks
ks

Puron DA je alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru určený pro mytí a dezinfekci v potravinářském průmyslu a zemědělství.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Puron DA je alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru určený pro mytí a dezinfekci v potravinářském průmyslu a zemědělství.

Puron DA je kombinovaný čistící a mycí prostředek s dezinfekční účinností a s dobrou pěnivostí na bázi aktivního chlóru. Prostředek účinně odstraňuje mastné nečistoty z povrchu a povrch současně dezinfikuje.

Použití přípravku: Zvýšený účinek na organické zašpinění a bílkoviny předurčuje Puron DA pro zařízení a prostory sloužící pro zpracování potravin.

Technologie aplikace přípravku: Puron DA má použití při dvouetapovém pěnovém čištění (3 - 10%) a ručním čištění a dezinfekci (2 - 3%).

Doporučená doba působení je 15 minut. Pokud je to možné, je vhodné při ručním mytí použít teplou vodu a při strojním použití vodu až 60°C teplou.

Při práci s přípravkem je nutno dodržovat zásady práce s  žíravinou.

Ředění: Použijeme-li přípravek pouze pro mytí, je dostatečná koncentrace 0,1 – 0,3 %. Po mytí i dezinfekci je nutné důkladné opláchnutí pitnou vodou.

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 10 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Další nebezpečnost: Dráždí a leptá pokožku a sliznice. Působení na oči může vést k oslepnutí, nebo k trvalému poškození rohovky. V kyselém prostředí se mohou vyvíjet toxické plyny (např. chlór), které způsobují edém plic.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • dezinfikuje
  • odmašťuje
  • aktivní pěna
  • čištění v potravinářství

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list - PURON DA pdf (1030.12 Kb)