Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Krystal Pine Sanan - extra hustý čistící s dezinfekční gel 5 l

Kód produktu: VBSDO050098 Kód výrobce: 8594011501905 Výrobce: CORMEN
228,69 Kč
189,00 Kč bez DPH
Skladem 12 ks
ks

Vysoce účinný a extra hustý čistící a dezinfekční gel. Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu a skvrny, i na těžko dostupných místech.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Vysoce účinný a extra hustý čistící a dezinfekční gel. Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu a skvrny, i na těžko dostupných místech.

Snadno přilne ke špíně i na svislém povrchu. Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach, dezinfikuje, čistí a bělí. Je vhodný pro použití ve zdravotnictví, potravinářství a v zemědělství.

Návod na použití:

 1. koncentrát naneste na znečištěný povrch
 2. nechte působit
 3. opláchněte vodou a setřete
 • velké plochy:  60 ml (3 uzávěry) na 5 l vody
 • potravinářství a zemědělství: 20 ml do 1 l vody
 • bělení: 10 ml na 5 l, nechat působit 45 minut, poté prádlo důkladně vyprat

Spektrum dezinfekčního účinku: baktericidní, typ 2,3,4 (30 min).

Složení: ≥ 30 % voda, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chloru, hydroxid sodný, parfémy a barviva

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

 • 5 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. pokyny pro bezpečné zacházení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. doplňující informace na štítku EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). EUH208 - Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

 • ničí bakterie
 • likviduje nepříjemný zápach
 • dezinfikuje
 • čistí
 • bělí

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení