Chloramin T - univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek 1 kg

Kód produktu: BO.002 Kód výrobce: 859400539196 Výrobce: BOCHEMIE
204,49 Kč
169,00 Kč bez DPH
Dočasně nedostupné
ks

Univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek pro nejširší použití. Vyznačuje se spolehlivostí a širokým spektrem dezinfekční účinnosti.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Univerzální práškový chlorový dezinfekční přípravek pro nejširší použití. Vyznačuje se spolehlivostí a širokým spektrem dezinfekční účinnosti.

Vhodný pro desinfekci povrchů a předmětů ve zdravotnictví, komunální hygieně a veterinární praxi. Vhodný také pro rizikovou dezinfekci (epidemie, povodně, přírodní katastrofy).

Spektrum účinnosti: baktericidní, virucidní, mykobyktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní.

Návod na použití:

  1. Pro dezinfekci se ředí vodou o teplotě 20 - 25°C na příslušnou koncentraci roztoku. 1% pracovní roztok se připraví rozpouštěním 10 g přípravku v 990 ml vody.

Tento produkt je z chráněné dílny a může být poskytnuto náhradní plnění.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030 a naši zkušení odborníci vám rádi poradí.

Obsah balení

  • 1 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální hygieně, zpracování potravin a masa, veterinární praxi
  • dezinfekce a bělení textilií
  • dezinfekce pitné vody
  • dezinfekce po likvidaci následků živelných katastrof

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení