Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Truck cleaner intensive 2000 přípravek pro mytí automobilů 5 kg

Novinka
Kód produktu: 02.0005.01 Kód výrobce: 5906395257911 Výrobce: P.P.H.U. ''ORION'' Paweł Długosz
450,12 Kč
372,00 Kč bez DPH
Na dotaz
ks

TRUCK CLEANER INTENSIVE 2000 koncentrovaný přípravek "NEW GENERATION" pro mytí osobních a nákladních automobilů.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

TRUCK CLEANER INTENSIVE 2000 vysoce koncentrovaný přípravek "NEW GENERATION" pro mytí osobních a nákladních automobilů.

Vytváří stabilní pěnu, má vynikající leštící vlastnosti. Snadno odstraňuje nejodolnější silniční nečistoty.

Návod na použití:
1. V závislosti na stupni znečištění používejte přípravek v koncentraci:
   - stříkací systém: 1:20 - 1:50
   - pěnový rozprašovač: 1:5 - 1:10
   - dosatron: 0,3 - 0,5 %
2. Naneste jej zespodu nahoru a počkejte 2-3 minuty.
3. Omyjte vysokým tlakem vody.

POZOR! Nenechte přípravek na čištěných površích zaschnout. Nepoužívejte na horké povrchy.

Složení: směs alkanů, aniontových a amfoterních povrchově aktivních látek, komplexotvorné látky a pomocné látky.

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 730 519 074 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 5 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • vynikající leštící vlastnosti
  • pH 12-13,9

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!