Purex AMS - nepěnivý alkalický prostředek na nádobí 13 kg

Kód produktu: M043 Kód výrobce: 859400281003 Výrobce: MPD
597,74 Kč
494,00 Kč bez DPH
Skladem 6 ks
ks

Přípravek se používá pro strojní mytí nádobí ve všech typech myček s možností aplikace tekutých prostředků.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Přípravek se používá pro strojní mytí nádobí ve všech typech myček s možností aplikace tekutých prostředků.

Přípravek se doporučuje v myčkách používat v kombinaci s přípravkem Purex O, který je určen pro oplachovací zóny myček nádobí.

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 13 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte pouze v původním balení. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranný brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • efektivní čistič nádobí
  • výhodná cena

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení