Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Přípravek na odstranění dehtu, pryskyřice a lepidla 250 ml

Novinka
Kód produktu: MA14-040 Kód výrobce: 595694020310 Výrobce: Amtra Sp. z o. o
79,26 Kč
65,50 Kč bez DPH
Skladem 13 ks
ks

Přípravek odstraňuje odolná lepidla, žvýkačky, dehet, asfalt, stopy samolepek, pryskyřice, inkoust do kopírek a razítka, vosk na svíčky, zbytky látek.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Přípravek odstraňuje odolná lepidla, žvýkačky, dehet, asfalt, stopy samolepek, pryskyřice, inkoust do kopírek a razítka, vosk na svíčky, zbytky látek.

Návod k použití:

  1. před použitím protřepejte
  2. nastříkejte a nechte chvíli působit
  3. setřete savým hadrem, případně odstraňte špachtlí
  4. v případě potřeby postup opakujte

Obsahuje: terpen pomerančový.

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 730 519 074 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 250 ml

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Likvidujte obsah / obal v souladu s národními / mezinárodními předpisy.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!