Lubricant MoS2 - Odrezovač spray 400 ml

Akce
Kód produktu: MA20-A07 Kód výrobce: 5905694009795 Výrobce: Moje Auto
-25 %
Ušetříte
19,66 Kč
78,65 Kč
58,99 Kč
48,75 Kč bez DPH
Skladem 24 ks
ks

Přípravek určený pro odstranění zoxidovaných povrchů kovových částí. Usnadňuje uvolnění zarezlých šroubů, matic a svíček.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Přípravek určený pro odstranění zoxidovaných povrchů kovových částí. Usnadňuje uvolnění zarezlých šroubů, matic a svíček.

Vysoce kvalitní olej s přídavkem MoS2 způsobuje že jsou kovové části promazány a ošetřeny. Chrání kovové části proti povětrnostním vlivům a korozí.

Návod na použití:

  1. Několikrát protřepejte nádobu, abyste důkladně promíchali obsah.
  2. Počkejte 5-15 minut.
  3. Pokračujte v demontáži.

Obsah balení

  • 400 ml

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.  Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Odstraňte obsah/obal v sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • prostředek pro profesionální použití
  • odstraňuje zoxidované povrchy kovových částí
  • vysoce kvalitní olej
  • chrání proti korozí

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení