Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Inposan Sani Bactisin 310 - přípravek s bakteriálním a bělícím účinkem 1 l

Kód produktu: IN2171 Kód výrobce: 8595587131190 Výrobce: INPOSAN
54,45 Kč
45,00 Kč bez DPH
Skladem 78 ks
ks

Vysoce účinný prostředek s bakteriálním a bělícím účinkem. Doporučujeme tento výrobek k širokému využití: pro pisoáry, záchodové mísy, umyvadla, podlahy, pracovní plochy a odpady.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Vysoce účinný prostředek s bakteriálním a bělícím účinkem. Doporučujeme tento výrobek k širokému využití: pro pisoáry, záchodové mísy, umyvadla, podlahy, pracovní plochy a odpady.

Doporučené ředění:

  1. Pro čištění velkých ploch: 60 ml na 5 l vody.
  2. Pro bělení: 10 ml na 5 l vody.
  3. Potravinářský a zemědělský provoz: 200 ml na 10 l vody při teplotě 45 - 60 °C.

Složení: chlornan sodný (aktivní chlór) 5 – 10 % (< 1,5 %) , hydroxid sodný méně než< 1 %

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 1 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Nevdechujte mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz informace o složení na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal dle státních předpisů. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • pro ruční i strojové mytí
  • mnohostranné použití v průmyslu
  • vynikající čistící výkon

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení