Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

INPOSAN SANI 410K - přípravek k mytí WC 5 kg

Kód produktu: IN2162 Kód výrobce: 8595587130636 Výrobce: INPOSAN
592,90 Kč
490,00 Kč bez DPH
Skladem 46 ks
ks

Sani 410 K je kyselý produkt pro ruční mytí WC a sanitačních zařízení, které mohou přijít do styku s vodou. Odstraňuje velké nánosy rzi a vodního kamene.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Sani 410 K je kyselý produkt pro ruční mytí WC a sanitačních zařízení, které mohou přijít do styku s vodou. Odstraňuje velké nánosy rzi a vodního kamene.

Způsob použití:

  1. Přípravek aplikujeme mytím, nebo nástřikem na znečištěné plochy.
  2. Po expoziční době opláchneme čistou vodou.
  3. Vždy vyzkoušejte předem účinnost produktu na méně viditelném místě, tím předejdete poškození povrchů.
  4. Nepoužívat na povrchy, které nejsou odolné kyselému prostředí.

Složení: >5% kationtové povrchově aktivní látky, 15% nebo více, avšak méně než 30% kyselina chlorovodíková.

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 5 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování mlhy/par. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Signální slovo: VAROVÁNÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • mnohostranné využití
  • odstraňuje rez
  • vynikající čistící výkon

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení