Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

INPOSAN Floor Industry strong - prostředek na podlahy 5 kg

Kód produktu: IN3302 Kód výrobce: 8595587130858 Výrobce: INPOSAN
730,84 Kč
604,00 Kč bez DPH
Skladem 38 ks
ks

INPOSAN FLOOR INDUSTRY STRONG je čistící prostředek ve službách a domácnostech.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

INPOSAN FLOOR INDUSTRY STRONG je čistící prostředek ve službách a domácnostech.

Prostředek odstraňuje vysoce silná a odolná znečištění od ropných produktů, karbonů a organických průmyslových produktů (oleje, tuky, jiná maziva, vlečné stopy na podlahách těžkých provozů apod.). Dále tam, kde je nutné odstranit staré zašlé nečistoty, mastnoty, olej a polymerový vosk.

Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15% hydroxid draselný, hydroxid sodný.

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 5 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití.Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku – jedná se o zásaditý přípravek). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečných odpadů.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • odstraňuje nečistoty
  • vysoký čistící účinek
  • mnohostranné využití
  • jednoduché použití

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení