Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

INPOSAN Floor Industry - prostředek na podlahy 1 kg

Kód produktu: IN330 Kód výrobce: 8595587131046 Výrobce: INPOSAN
146,41 Kč
121,00 Kč bez DPH
Na dotaz
ks

Alkalický čistící prostředek určený pro mytí silně zašpiněných podlah všeho druhu ručně i mycími stroji. Vysoký čistící účinek na většinu typů zašpinění a emulguje ropné látky.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Alkalický čistící prostředek určený pro mytí silně zašpiněných podlah všeho druhu ručně i mycími stroji. Vysoký čistící účinek na většinu typů zašpinění a emulguje ropné látky.

Použití v těžkém průmyslu, potravinářství, manipulační a veřejné prostory.

Návod k použití: Řeďte v poměru 1:10 až 100 dle znečištění. Při práci používejte ochranné rukavice a po práci ochranný krém. Silně žíravý pro oči, kůži a sliznice.

Složení: 15% - 30% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% hydroxid draselný, fosfonáty, trietanolamin, amfoterní povrchově aktivní látky, více jak 5% etanol, NTA sodná sůl kyseliny nitriltrioctové

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 1 kg

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H318 Způsobuje vážné poškození očí. Nevdechujte mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře. Odborné ošetření (viz informace o složení na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal dle státních předpisů.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • mnohostrané využití
  • vysoká účinnost
  • pro ruční i strojové čištění

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení