INPOSAN Floor Industry Best - alkalický čistící a odmašťovací prostředek 1 l

Kód produktu: IN333 Kód výrobce: 8595587130889 Výrobce: INPOSAN
119,79 Kč
99,00 Kč bez DPH
Skladem
ks

Inposan floor industry best je tekutý alkalický čistící a odmašťovací prostředek k širokému využití při čištění podlah a povrchů.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Inposan floor industry best je tekutý alkalický čistící a odmašťovací prostředek k širokému využití při čištění podlah a povrchů.

Prostředek odstraňuje vysoce silná a odolná znečištění od ropných produktů, karbonů a organických průmyslových produktů (oleje, tuky, jiná maziva, vlečné stopy na podlahách těžkých provozů apod.). Použití pro ruční i strojové mytí.

Doporučené ředění: 1:40-100 l nebo dle znečištění.

Tento produkt je z chráněné dílny a může být poskytnuto náhradní plnění.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi Vám poradíme.

Obsah balení

  • 1 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • pro ruční i strojové mytí
  • vysoká účinnost
  • mnohostranné použití

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*