Fast & Black - leštící prostředek na pneu 500 ml

Kód produktu: MF-H0056 Kód výrobce: 8005553012427 Výrobce: MAFRA
128,74 Kč
106,40 Kč bez DPH
Skladem 12 ks
ks

FAST & BLACK je praktický, lešticí a antistatický sprej s rychlým použitím, který nemastí a nelepí. Odolá třem mytím, má dlouhou trvanlivost a chrání a oživuje původní barvu pneumatik.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

FAST & BLACK je praktický, lešticí a antistatický sprej s rychlým použitím, který nemastí a nelepí. Odolá třem mytím, má dlouhou trvanlivost a chrání a oživuje původní barvu pneumatik.

Zároveň pneumatiky šetří před tvořením prasklin a před atmosférickými a chemickými vlivy. FAST & BLACK se také používá v autoopravnách a autosalonech, kde rychlým tahem nechá nejlépe a dlouhodobě vyniknout barvu pneumatik všech vystavených modelů.

Obsah balení

  • 500 ml

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • Prostředek pro profesionální použití
  • Preventivní účinek.
  • Ochraňuje a oživuje barvu.
  • Nešpiní a nelepí.
  • Vhodný též na čištění gumových koberců.
  • Oblíbený v autosalonech.

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*