Engine cleaner - Čistič motoru 1 l

Kód produktu: MA20-A32 Kód výrobce: 5905694007173 Výrobce: Moje Auto
72,60 Kč
60,00 Kč bez DPH
Skladem 36 ks
ks

Velmi silný a účinný přípravek pro mytí motorů a automobilových součástek. Dokonale a rychle odstraní oleje, maziva a jiné odolné nečistoty z čištěných povrchů. Engine cleaner je biologicky odbouratelný.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Velmi silný a účinný přípravek pro mytí motorů a automobilových součástek. Dokonale a rychle odstraní oleje, maziva a jiné odolné nečistoty z čištěných povrchů. Engine cleaner je biologicky odbouratelný.

Návod na použití:

  1. Před použitím protřepejte.
  2. Zajistěte elektrické části motoru.
  3. Naneste středně velké množství přípravku přímo na povrch, který chcete vyčistit.
  4. Počkejte několik vteřin. Opláchněte silným proudem vody.
  5. V případě potřeby zopakujte akci. Nedovolte, aby přípravek uschnul na povrchu.

Nepoužívejte na horkých plochách. Vyvarujte se dlouhodobému kontaktu s lakovanými a gumovými prvky. Možná usazenina na dně lahve a změna barvy produktu není závada.

Obsah balení

  • 1 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • prostředek pro profesionální použití
  • silně a účinně čistí
  • dokonale a rychle odstraní nečistoty

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*