Break Cleaner - Přípravek na čištění brzdových kotoučů 600 ml

Kód produktu: MA20-A26 Kód výrobce: 5905694011378 Výrobce: Moje Auto
76,23 Kč
63,00 Kč bez DPH
Skladem 192 ks
ks

Rychle schnoucí odmašťovací prostředek pro brzdové kotouče, spojky a jiné kovové části. Dokonale a rychle odstraní veškeré nečistoty z kovových povrchů.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Rychle schnoucí odmašťovací prostředek pro brzdové kotouče, spojky a jiné kovové části. Dokonale a rychle odstraní veškeré nečistoty z kovových povrchů.

Rychle se odpařuje a zanechává povrch čistý a suchý. Efektivně odstraňuje mastné a ostatní nečistoty.

Obsah balení

  • 600 ml

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními nebo mezinárodními předpisy.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • prostředek pro profesionální použití
  • rychle odmašťuje
  • rychle čistí a usychá
  • efektivně zbaví nečistot z kovových povrchů

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*