Bílé mazivo na čištění brzdových kotoučů 400 ml

Kód produktu: MA20-A03 Kód výrobce: 5905694009757 Výrobce: Moje Auto
90,75 Kč
75,00 Kč bez DPH
Skladem 98 ks
ks

Tekuté mazivo s vysokými penetračními schopnostmi, po zatuhnutí změní konzistenci na pastu, která je odolná vůči vypláchnutí a vysokým teplotám.

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Tekuté mazivo s vysokými penetračními schopnostmi, po zatuhnutí změní konzistenci na pastu, která je odolné vůči vypláchnutí a vysokým teplotám.

Zajišťuje řádné mazání pohyblivých částí, jako jsou závěsy, dráhy sedadel a jiné těžko přístupné prvky. Když se rozpouštědla odpaří, mazivo zůstane částečně průhledné.

Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

Obsah balení

  • 400 ml

Specifikační body

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mydlom. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • Prostředek pro profesionální použití
  • Odolný vůči vodě
  • Zajišťuje správné mazání pohyblivých část jako jsou čepy atp.
  • Snadno se aplikuje do těžko přístupných mist, svisle nestéká.
  • Vytlačuje vodu a zabraňuje korozi.
  • Po zaschnutí - průsvitný

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*