SUMA CHLORSAN D10.4 - 5 l

Kód produktu: 101101752 Kód výrobce: 8594026929909 Výrobce: DIVERSEY
255,31 Kč
211,00 Kč bez DPH
Dočasně nedostupné
ks

Koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek na všechny omyvatelné povrchy v kuchyních a přípravnách potravin. Odstraní skvrny a mastnotu. 

Před použitím prostředku si vždy přečtěte označení a informace. Přidáním tohoto prostředku do košíku potvrzujete, že jste osoba starší 18 let.

Zobraz detailní popis
  • Přidejte hodnocení

Detailní popis

Koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek na všechny omyvatelné povrchy v kuchyních a přípravnách potravin. Odstraní skvrny a mastnotu.

Účinný vůči bakteriím, kvasinkám i plísním, nezávisle na tvrdosti vody.

Obsah balení

  • 5 l

Specifikační body

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • Přípravek pro profesionální použití
  • Výborná mycí účinnost.
  • Lze použít na většinu omyvatelných povrchů s výjimkou hliníku a  galvanizovaných kovů.
  • Jen pro profesionální použití

Dotazy uživatelů

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Napište hodnocení
*
*

Soubory ke stažení